ATTEST MEDICATIE

In België is iedereen verplicht hulp te verlenen aan een persoon in nood. Dit geldt overal waar een persoon in groot gevaar is en voor zover de eerstehulpverlener zelf geen gevaar loopt. Je bent verplicht de hulp te bieden die je kent en die je kan geven.

Het toedienen van geneesmiddelen (waaronder insuline, glucagon) en het stellen van verpleegkundige handelingen (bv. meten van de glycemie, toedienen van sondevoeding) valt niet onder eerste hulp. Het geven van geneesmiddelen is voorbehouden aan artsen, apothekers en andere medische beroepsgroepen. Alle andere personen die geneesmiddelen geven, zijn strafbaar.

Bij inschrijving wordt er gevraagd of uw kind extra medische zorgen nodig heeft of als er eventueel een allergie aanwezig is die de gewone dagelijkse zaken op school kunnen belemmeren. Met andere woorden, is het noodzakelijk dat het schoolteam extra medische informatie nodig heeft? Indien ja, dan vult U een medische fiche in.

Indien er medicatie moet toegediend worden, dan moeten wij in het bezit zijn van een doktersattest met de nodige voorschriften. Dit attest kan HIER gedownload worden.

Wanneer een kind ziek wordt op school:
• brengt de school de ouders op de hoogte
• maakt de school duidelijke afspraken. Indien wij het nodig achten, vragen wij aan de ouders om het kind op te halen.
• wij contacteren een arts of een hulpdienst na toestemming van de ouders
• indien de ouders niet bereikbaar zijn, contacteren wij de huisarts
• indien de huisarts niet bereikbaar is, contacteren wij de dichtstbijzijnde arts.
• bij dringende gevallen en zeer ernstige problemen wordt de hulpdienst meteen opgebeld en nadien de ouders.

Wat te doen bij langdurig gebruik medicatie:
• controle of er een medische fiche aanwezig is. Indien niet, dan moeten de ouders die invullen.
• het attest van de dokter moet op school aanwezig zijn
• de naam van het kind wordt genoteerd op het geneesmiddel en de bijsluiter wordt bijgehouden. Elke toediening wordt geregistreerd.

Scroll naar boven