SCHOOLRAAD

De schoolraad bestaat uit afgevaardigden van

• de leerkrachten
• de ouders
• de lokale gemeenschap

Wat doet de schoolraad ?

De schoolraad overlegt met de directeur en geeft advies.

Dit gaat over geplande beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen. Bijvoorbeeld :
• het schoolreglement
• lestijdenpakket
• schoolwerkplan
• welzijn en veiligheid op de school.
• infrastructuurwerken

Wie zit in onze schoolraad ?

• namens de leerkrachten: Katrien Steenacker, Nicky Verdenne en Michèle Coppejans
• namens de ouders: Prisca do Paco Perreira, Kenny Declercq, Kelly Vermeulen
• namens de lokale gemeenschap: Marie-Christine Vansteenkiste, Rani Vynck

Scroll naar boven