OPVANG

Voor- en naschoolse opvang

• ‘s morgens vanaf 7u15
• ‘s avonds van 16u00 tot 18u00
• op woensdag is er gratis opvang van 11u25 tot 12u15
• prijs: € 0,80 per half uur

Buitenschoolse kinderopvang Oostende

Voor bijkomende buitenschoolse opvang kan men in de Sloeber terecht van 6u30 tot 19u00. De Sloeber is gelegen in de Lijsterbeslaan 59, 8400 Oostende (tel. 059/50.01.59).
Voor nieuwe inschrijving kan u elke werkdag terecht in het administratief centrum van de buitenschoolse kinderopvang: Frère Orbanstraat 142 (tel. 059/ 25.17.39).

Afspraken opvang

Uw kind zit in de opvang die door de school georganiseerd wordt. Wij werken met vrijwilligers.
Van zodra een kind aanwezig is, valt hij of zij onder onze verantwoordelijkheid, dat wil zeggen dat ze zich ook aan afspraken dienen te houden net zoals op school.
Ook in de opvang is het schoolreglement van toepassing.
De voorschoolse opvang gaat door in het Viooltje.
De naschoolse opvang gaat door in de polyvalente zaal EN op de speelplaats van de kleuterafdeling. Indien het koud weer is en er zijn niet teveel kinderen in de naschoolse opvang dan gaat de groep naar het Viooltje.
De kinderen respecteren het gezag van diegene die op dat moment verantwoordelijk is voor de opvang. Indien de verantwoordelijke wangedrag vaststelt, wordt de directie hierover ingelicht, die dan de nodige maatregelen zal treffen.
De kinderen blijven steeds onder de hoede van diegene die de opvang regelt, ze mogen niet afzonderlijk gaan spelen (bijvoorbeeld op het openbaar speelplein).

Scroll naar boven