UITSTAPPEN

Onze school beperkt zich niet enkel tot het behalen van de verplichte eindtermen. Er zijn ook heel wat leerplandoelen die we proberen te bereiken en dat hoeft niet per definitie in de klas te zijn. We willen leerlingen afleveren, die al een stapje in de wereld hebben gezet en één en ander hebben ontdekt of onderzocht. Daarom trekken al onze klassen er regelmatig op uit. We proberen op die manier de wereld van al onze leerlingen te verbreden op alle mogelijke manieren, rekening houdend met wat de leerplandoelen voorschrijven.

Een kleine greep uit de uitstappen die onze school onderneemt:

• kinderboerderij

• optredens in de Grote Post

• bosklassen voor vijfde en zesde leerjaar

• 2-daagse te Brussel voor het zesde leerjaar

• schoolreizen voor alle klassen

• sportdag, al dan niet in combinatie met schoolreis

• voorleesmoment in Het Viooltje

• …

Naar aanleiding van de actualiteit op dat moment of het dan geldende aanbod, worden hieraan uitstappen verbonden. We proberen dus variatie te brengen en niet steeds dezelfde uitstappen te doen.

Bij al deze uitstappen is het de bedoeling dat onze leerlingen bijleren over bijvoorbeeld verkeersveiligheid (vijfde en zesde leerjaar gaan soms met de fiets); zich muzisch verder ontplooien door optredens te bekijken van echte artiesten; respect hebben voor materiaal, mens en dier; zich aan afspraken kunnen houden; elkaar helpen en steunen; … Leerlingen van de Vermeylenschool moeten klaar zijn om de wijde wereld in te trekken!

Scroll naar boven