DIGITALE COMPETENTIES BIJ LEERLINGEN

Als schooleigen visie voor Basisschool August Vermeylen zouden wij ons focussen op het ontwikkelen van digitale competenties bij onze leerlingen, en het bieden van professionele ondersteuning aan ons lerarenkorps om deze digitale vaardigheden te integreren in hun lesgeven.
We zouden ons vooral willen richten op de volgende aspecten:

1. Digitale competenties aanleren

Wij vinden het van cruciaal belang dat onze leerlingen, ongeacht hun niveau, digitale competenties aanleren. Dit gaat niet alleen om het gebruik van digitale tools, maar ook om het oplossen van problemen met behulp van deze tools en het creëren van digitale inhoud. Wij willen onze leerlingen uitdagen om digitale vaardigheden te ontwikkelen en deze optimaal te benutten in het onderwijsproces.

2. Leerlingen ondersteunen

Wij streven ernaar dat onze leerlingen zich welkom en ondersteund voelen in de klas, ongeacht hun achtergrond. Wij willen onze docenten ondersteunen bij het creëren van een veilige en positieve leeromgeving waarin differentiatie en personalisatie worden aangeboden. Door leerlingen te ondersteunen en aan te moedigen om hun digitale vaardigheden te ontwikkelen, kunnen zij succesvoller zijn in hun schoolloopbaan en daarbuiten.

3. Lesgeven en leren

Wij willen dat onze docenten hun lesmethoden aanpassen aan de digitale wereld en lesgeven met behulp van ICT. Het gebruik van digitale tools in de klas kan het leerproces van leerlingen verrijken en hen uitdagen om actief te leren. Hierbij gaat het ook om het stimuleren van zelfsturend en samenwerkend leren, waarbij leerlingen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces en elkaar ondersteunen.

4. Evaluatie en feedback

Wij willen onze docenten ondersteunen bij het hanteren van efficiënte en effectieve evaluatiestrategieën en het geven van feedback aan leerlingen. Door middel van digitale tools en technologieën kunnen docenten op een snelle en effectieve manier evalueren en feedback geven. Dit kan bijdragen aan het verbeteren van de leerresultaten en het vergroten van de motivatie van leerlingen.

5. Professionele betrokkenheid

Wij willen dat onze docenten zichzelf blijven ontwikkelen op het gebied van digitale technologieën en hierbij samenwerken met collega’s. Dit kan leiden tot een verhoogde betrokkenheid bij het gebruik van digitale tools in de klas en het verbeteren van de digitale infrastructuur op school. Bovendien willen wij dat onze docenten zich bewust zijn van de mogelijkheden en beperkingen van digitale tools en deze op een verantwoorde manier inzetten in het onderwijsproces.

We zijn ons bewust van het belang van digitale bronnen en het beheren, beveiligen en delen hiervan, alsook van de rol van digitale technologieën en infrastructuur op schoolniveau. Deze aspecten zullen dan ook zeker deel uitmaken van onze visie, maar staan niet centraal in onze prioriteiten.
Kortom, onze schooleigen visie voor Basisschool August Vermeylen is gericht op het ontwikkelen van digitale competenties bij onze leerlingen en leraren, en het bieden van toegankelijk en inclusief onderwijs op maat van onze leerlingen.

Scroll naar boven