ONZE LEERLINGENRAAD

Elk jaar kiezen de leerlingen uit het 3e, 4e, 5e en 6e leerjaar twee afgevaardigden om in de leerlingenraad te zetelen.
Eind september doen we een oproep, alle leerlingen die zin hebben mogen een affiche maken die wordt uitgehangen in de bloemengang. Twee weken later organiseren we verkiezingen.
De resultaten worden dan bekend gemaakt tijdens de volgende maandafsluiter.
De leerlingenraad komt ongeveer één keer per maand samen en dit onder begeleiding van twee leerkrachten en soms de directie.

Wat wordt besproken?
• Soms wordt de mening van de leerlingenraad gevraagd over belangrijke zaken in de school, bijvoorbeeld organisatorische veranderingen, afspraken die herbekeken moeten worden.
• De leerlingen brengen leuke ideeën, verzamelen tips om de schoolwerking “leuker”, “aangenamer” te maken.

Hoe?
• Door andere leerlingen te gaan bevragen via een ideeënbus.
• Na een leerlingenraad brengen de kinderen verslag uit in hun eigen klas en nadien op de maandafsluiter voor de ganse lagere school.

Scroll naar boven