HUISWERKBELEID

Huiswerk ligt in het verlengde van het proces dat in de klas is gestart. De vaardigheden en de leerstof, die de kinderen verwerkt hebben in de klas, worden verdergezet thuis. Het is een brug tussen de school en het gezin. Ouders zien waar hun kinderen mee bezig zijn en de school krijgt ook een zicht op de thuissituatie van de leerlingen. Het huiswerk is een middel om bepaalde leerstof extra te oefenen, te automatiseren en vast te zetten. Het huiswerk moet zinvol zijn, de leerlingen moeten zelfstandig aan de slag kunnen.

Wat is zinvol huiswerk?
• een taak om geziene leerstof in te oefenen (wat kan ik al goed, wat lukt minder goed?)
• een taak om de zaken te automatiseren
• het voorbereiden van een toets of reeds voorbereidende oefeningen maken om een opdracht in de klas makkelijker te doen verlopen (een tekst lezen, moeilijke woorden aanduiden in een tekst, …)

Huiswerk mag niet gezien worden als een saai gegeven, een taak op verschillende manieren aanbieden kan de leerlingen extra motiveren.
Hoe bieden we het huiswerk aan?

Schriftelijk

Voordeel – leerlingen kunnen zelfstandig aan het werk, het is duidelijk wat van hen verwacht wordt, schrijfmotoriek wordt geoefend, leren orde hebben (we mogen de blaadjes niet kwijtspelen)

Digitaal

Voordeel – je kan vlot differentiëren, je kan naast een paar MOET(jes) ook heel wat MAG(jes) klaarzetten op een digitaal leerplatform, diverse werkvormen, leuke spelletjes/uitdagingen, minder papierverbruik, duidelijk overzicht voor de leerkracht, geen verbeterwerk. Beiden worden gecombineerd met een duidelijke progressie naar de derde graad toe (bereiken doelen media). We zorgen ervoor dat ALLE kinderen ook digitaal kunnen werken. Diegene die het huiswerk niet thuis kunnen maken, krijgen meerdere mogelijkheden om dit alsnog op school te doen.

 

Scroll naar boven