SCHOOLFACTUUR

We onderscheiden drie soorten kosten

1. Vaste schoolkosten: maaltijden en uitstappen, zwem- en turngerief

Op het einde van de maand wordt de schoolfactuur met de leerlingen meegegeven. Daarop vindt u een gedetailleerde weergave van de kosten van de voorbije maand. Kinderen dienen dus nooit cash geld mee te brengen voor de schoolrekening. Ouders die liever cash betalen, kunnen dit via de directie aanvragen.

2. foto’s, activiteiten vriendenkring, voorschotten bosklassen voor vijfde en zesde leerjaar, …

Hiervoor dienen de leerlingen wel apart geld mee te brengen in een gesloten omslag met duidelijke vermelding van de naam en de inhoud. Ze kunnen ter plaatse betaald worden op het secretariaat.

3. Kosten voor de opvang

Net zoals de vaste schoolkosten uit punt 1 worden de kosten voor de opvang op de schoolfactuur aangerekend. De kosten voor de opvang bedragen € 0,80 per half uur.

 

MAXIMUMFACTUUR SCHOOLJAAR 2023 – 2024

• kleuters € 50

• lager € 95

• meerdaagse uitstappen (minder scherpe maximumfactuur) € 450

Kinderopvang, middagtoezicht en maaltijden vallen buiten de maximumfactuur omdat je als ouder zelf de keuze maakt om hier gebruik van te maken.

Als de schoolfactuur een flinke hap uit uw budget is, kunnen bij de Stad Oostende onderwijscheques bekomen worden. U betaalt 4 euro voor een cheque ter waarde van 20 euro. Voor meer info kunt U terecht bij Stad Oostende. HIER kunt U alle info terugvinden. Ouders, die ondanks het gebruik van onderwijscheques nog steeds problemen ervaren met het betalen van de facturen, mogen contact opnemen met de directie, muriel.julet@vermeylenschool.be. Tijdens een verkennend gesprek wordt dan naar een oplossing gezocht.

Sommige mutualiteiten betalen een deel van de kosten terug, zoals schoolreis, sportdag, meerdaagse uitstappen, …

Scroll naar boven