DIGITAAL AANMELDINGSFORMULIER

Hieronder vindt u de link om uw kind aan te melden tussen 27 februari 2024 en 19 maart 2024 voor schooljaar 2024 – 2025. Het formulier komt online om 10u00 (op 27 februari 2024). Neem uw tijd om aan te melden. Het tijdstip van uw aanmelding speelt geen rol. Zorg wel dat u uw kind aanmeldt voor het einde van de aanmeldingsperiode. Hou alvast uw eigen e-mailadres en het rijksregisternummer van het in te schrijven kind bij de hand! De aanmeldingsperiode loopt af op 19 maart 2024 om 15u30.

https://oostende-middelkerke-bao.lokaaloverlegplatform.be/aanmelden/

Om gezinnen te ondersteunen in het aanmeldproces, hoe het aanmeldsysteem juist te werk gaat, wat de voorrangsregels zijn, welke vragen ouders kunnen hebben over het aanmelden, kan je steeds bij ons op school terecht.

TIJDSLIJN VOOR HET DIGITAAL AANMELDEN VOOR DE INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR 2024 – 2025

Bekendmaking vrije plaatsen

De vrije plaatsen vindt u hier.

uiterlijk op dinsdag 15 februari 2024

Aanmeldperiode

U meldt uw kind aan (ook broers en zussen en kinderen van personeelsleden) via de website www.naarschoolinoostende.be Belangrijk: laat de periode van aanmelden niet voorbijgaan!

dinsdag 27 februari 2024 om 10u00 tot en met dinsdag 19 maart 2024 om 15u30. Het tijdstip van aanmelden speelt geen rol. Of u de eerste of de laatste dag aanmeldt, maakt dus geen enkel verschil.

Bekendmaking resultaten van je aanmelding

Twee mogelijkheden: u krijgt een ticket voor de inschrijving van uw kind op onze school of u ontvangt een weigeringsdocument met vermelding van de plaats op de weigeringslijst van onze school.

uiterlijk op 19 april 2024

Inschrijvingsperiode

Hebt u een ticket voor de inschrijving van uw kind op onze school, maak dan via mail of via telefoon een afspraak met onze school. Onze school zal u informeren welke documenten u moet meebrengen. Belangrijk: schrijft u uw kind tijdens deze inschrijvingsperiode niet in dan bent u uw vrije plaats kwijt en kan u enkel nog inschrijven tijdens de vrije inschrijvingsperiode als er nog vrije plaatsen zijn.

van 22 april 2024 tot en met 13 mei 2024

Bekendmaking vrije plaatsen vóór vrije inschrijvingsperiode

De vrije plaatsen vindt u hier.

uiterlijk op 22 mei 2024
Vrije inschrijvingsperiode vanaf 23 mei 2024

Wat meer uitleg omtrent regelgeving ‘inschrijven in een school’

U moet uw kind inschrijven in een school:

• als het voor het eerst naar school gaat
• als het overgaat van basis naar secundair
• als het van school verandert

Inschrijven doet u tijdens het voorgaande schooljaar. Elke school is verplicht om duidelijk bekend te maken welke startdatum ze gekozen heeft. Bij ons in Oostende is dit bepaald door het LOP (lokaal overlegplatform) en is voor alle Oostendse scholen gelijk.

U moet zich eerst digitaal aanmelden voor u uw kind kunt inschrijven. Aanmelden betekent dat u vooraf laat weten in welke school of scholen u uw kind zou willen inschrijven. Na de aanmelding moet u alsnog uw kind in de school inschrijven. Na de aanmeldingsperiode krijgt u een brief of e-mail. Als uw kind een plaats heeft, dan krijgt u een bericht van toewijzing. Dat betekent dat u uw kind mag gaan inschrijven. Is er voorlopig geen plaats voor uw kind, dan krijgt u een melding van niet-gunstige rangschikking, en uitleg over de stappen die u kunt zetten om toch nog een plaats te vinden.

Voorrangsregels

Voor aanmelden en inschrijven bestaan er voorrangsregels in:

• de kleuterschool
• de lagere school
• het eerste leerjaar van het secundair onderwijs

De volgende groepen krijgen voorrang:

• broers en zussen van leerlingen die al ingeschreven zijn in de school. Ook stiefbroers en –zussen of halfbroers en –zussen of andere kinderen die op hetzelfde adres wonen vallen hieronder.
• kinderen van personeel van de school (van leraren, secretariaatsmedewerkers, …)

Inschrijven tijdens het schooljaar

Wie een kind nog tijdens het schooljaar wil inschrijven, vraagt aan de school of die nog over een vrije plaats beschikt. Let wel, tot en met de vijfde schooldag van oktober is een school verplicht om de chronologische lijst van niet-gerealiseerde inschrijvingen te respecteren. Na deze dag gaat een eventuele vrijgekomen plaats naar de eerste leerling die zich aanbiedt. Een uitzondering daarop vormen de inschrijvingen voor de kleuters van het jongste geboortejaar. Daar moet de school de chronologische lijst gedurende het hele schooljaar respecteren

Het digitaal aanmeldformulier zal hier zichtbaar zijn vanaf dat deze periode aangebroken is. Alle info hierover kunt u ook steeds krijgen bij LOP Oostende.

Scroll naar boven