GEZONDHEIDSBELEID

Een compleet gezondheidsbeleid bestaat uit 8 verschillende onderdelen:
• voeding
• bewegen
• roken
• mentaal welbevinden
• gezondheid en milieu
• alcohol, gamen, gokken
• relaties en seksualiteit
• EHBO en veiligheid

Als school kan je niet rond alle items gaan werken, maar voor onze school is er toch een aantal zaken die voor ons belangrijk zijn en waar wij op elk niveau rond gaan werken. Naast projecten die jaarlijks terugkeren, houden de leerkrachten zich ook aan de leerlijnen binnen de diverse werkvelden in het leerplan wereldoriëntatie. Dit aan de hand van uitgewerkte thema’s in de kleuterschool tot het volgen van een methode in de lagere school.
Buiten dit hebben we een aantal zaken meer uitgewerkt en verschillende aspecten schooleigen gemaakt, afspraken gemaakt.

In dit beleid werken we ook per niveau:
Leerlingen
• aanpassingen per leerling indien nodig, uitzonderingen maken, hulpmiddelen aanbieden

Klas
• Afhankelijk van de klas wordt de focus gelegd op de diverse onderdelen. In de kleuterklas wordt meer de focus gelegd op bewegen, terwijl men in een derde graad lager meer zal werken rond relaties en seksualiteit of rond alcohol, gamen, verslaving, …

School
• samenwerken met het CLB
• gezondheidsbeleid voor personeel, rekening houden met het welbevinden.
• samenwerken schoolbestuur

Omgeving van de school
• samenwerken met het stadsbestuur of provincie
• samenwerken met ouders
• samenwerken met andere diensten

Welke zaken hebben we schooleigen gemaakt en zijn ook opgenomen in ons schoolwerkplan – schoolreglement?

VOEDING

• visie rond gezonde tussendoortjes
• water- en plasbeleid
• aanbieden gezonde maaltijden in samenwerking met een cateringbedrijf
• geen ongezonde, individuele traktaties op school
• deelname project ‘oog voor lekkers’

BEWEGEN

• lestijdenpakket, er wordt voor elke leeftijdsgroep 2 uren lichamelijke opvoeding voorzien
• deelname aan MOEV-activiteiten, tijdens en buiten de schooluren
• bewegingstussendoortjes
• we gaan vaak op uitstap

MENTAAL WELBEVINDEN

• KiVa-project
• klasdoorbrekend werken
• meerdaagse uitstap in derde graad
• maandafsluiter
• middagpauze
• leerlingenraad

EHBO EN VEILIGHEID

• verkeersveilige omgeving
• EHBO-lessen in derde graad
• deelname fietsexamen 6e leerjaar

Scroll naar boven